Prima Pagina Inregistrare Contul Meu Cautare Contact Reguli 805 useri online

angel2007

Femeie, 31 ani, Necasatorita
Brasov
Paradox Se învârtea in
cercuri.....din ce in ce mai largi,din ce in ce mai incet... A câta zi era,în ce
an,în care din lumi?Nu ºtia,cum nu ºtia cum ajunsese acolo,în acel pustiu
nesfârºit.De unde venise,cine era.....Nimic.... De pretutindeni pustiul.κi
lepãdase mai întâi sacoul,într-un punct oarecare..... ªi cercurile se
înmulþeau pe nisipul din ce in ce mai fierbinte. Liniºte ,o liniºte ciudata
care o sfãrâma.Undeva,în vârful cerului,soarele refuza sã se
miºte,refuza sã apunã,continuând sã o ardã tot mai adânc,tot mai
aprins.... Apoi îºi aruncã camaºa,pantofii, fusta...Trebuia sã fie
goalã, la fel de goalã cum era ea însãºi ,la fel de goalã precum pustiul
care o înconjura de pretutindeni Obosii si þipã...un þipãt lung de fiara
încoltitã. Dar nu se auzi. Sunetul refuzã sã se miºte în pustietatea
aceea.Întrebãrile se izbeau de ea însãºi,grele,ºi se prelingeau pe
trupul ei epuizat,pe nisip. Privi înapoi ,acolo unde ar fi trebuit sã fie urmele
tãlpilor sale pe nisip. Miile,sutele de mii de urme rânduite cu grijã în
cercuri largi.... Dar nu vãzu nimic.Nisipul nu-i pãstrase nici o urma. Simþi
cã înnebuneºte,cã nu existã...Si alergã...alergã mult,pânã
când picioarele i se frânse,într-un punct oarecare,acolo unde îºi
lepãdase hainele ºi pantofii. ªi atunci înþelese:nu se miºcase deloc.
Sau pustiul acela fugise odatã cu ea....cãtre unde? Ar fi vrut sã se-ntâmple
ceva,orice,chiar sã moarã...Sã se facã întuneric,sã se facã
frig,sã se miºte ceva... κi privi hainele,ºi ise fãcu ruºine de
goliciunea ei. Se îmbrãcã meticulos, ºi se întinse pe nisip cu faþa
în sus...
******* κi aminti cã începuse sã urce pe acel munte, din pântecele
mamei. Mai apoi,singurã,se agãþa de fiecare frunzã,de fiecare copac,în
strãdania ei de a ajunge acolo... Acolo de unde venea chemarea,ca o ploaie caldã de
varã. Se contopise cu dorul de steua ei,aºezatã pe un vârf de munte de
aceiaºi mânã care o smulsese din nemiºcarea unei alte existenþe.
Existenþa pietrei,a copacului,a nimicului orb...Nu mai avea timp,purta în sânge
chemarea, ca o poezie sculptatã pe braþele sale , ca o muzicã pictatã pe
genele ei.... Sus, tot mai sus.
********** Se trezi în aceiaºi poziþie,în mijlocul aceleiaºi
nemiºcãri.Fusese convinsã cã adormise îmbrãcatã,însã era
goalã,plinã de zgârâieturi ºi de rãni.κi cãutã hainele
disperatã....Inutil,dispãruserã.... Soarele,ea ºi pustiul.Apoi
înþelese:aici nu se nãscuse TIMPUL,sau ceva îl împiedica sã se nascã.
Era prizonierul propriului ei “eu”. Pentru a evada trebuia sa inventeze
timpul....
************ Da,învinsese muntele. Undeva,cândva fusese acolo,în
vârf.,acolo unde credea ea ca se aflã steua ei,izvorul chemãrii infinite.... Se
izbise de ea însãºi într-un cristal imens. Doar chipul ei,
multiplicat,amplificat, schimonosit....ªi þipase prãbuºindu-se dincolo de
oglinda pe care o sfãrâmase cu þipãtul ei....Tot mai adânc!
******** Mereu acelaºi vis. Nu putea
înþelege,de ce urcase,de ce cãzuse.....Timpul,trebuia inventat TIMPUL. ªi, ca
sã poatã face asta trebuia sã miºte ceva în pustiul acela,orice în
afarã de ea... Nisipul...κi îngropã mâinile în nisip,ºi
începu sã-l arunce în sus,în jos,pretutindeni.... Când obosii,îºi
umplu un pumn cu nisip,lãsându-l sã se strecoare în celãlalt pumn,ºi iar
,ºi iar .... Se opri de-abia atunci când nu mai vãzu nimic....Soarele
dispãruse ºi era frig. Inventase timpul.Þipã ºi se auzi,alergã ºi o
luã de la capãt....Un pumn de nisip,alt pumn de nisip,stele,miliarde de stele,ºi
apoi din nou soare,din nou zi....
********** Când se izbi de zidul de sticlã,se
prãbuºi.....Îmbãtrânise... De nicãieri nici o piatrã ,nimic cu care
ar fi putut sparge acel zid,dincolo de care era muntele,iar în vârful ei ,Staeua,
STEAUA ei. Continuã sã frãmânte timpul în pumnii ei ,privindu-ºi
steaua....auzindu-i chemarea. ****** Timpul o
scufunda în nisip,puþin câte puþin....Pânã la genunchi,pânã la
brâu, pânã la gât.... ªi, în ultima clipã,înþelese:pruncul ce
se nãscuse dincolo de sticlã era EA,cea care va fi învins DESTINUL!
nu ma vedeti?
pe Fat-Frumos! vreau sa ma marit,si am nevoie de un barbat frumos,destept si cu
baniiiii!

Cauta Barbat pentru Sex, Prietenie, Distractie, Casatorie, Relatie serioasa cu varsta intre 25 si 50 ani

 • Trimiteti Mesaj
 • Adaugati La Favoriti
 •         

  Data Nasterii: 10-Apr
  Stare Civila: Necasatorita
  Alcool: Da
  Fumator: Da
  Mancare: Orice
  Ocupatie: Student
  Studii: Liceu
  Culoare ochi: Caprui
  Culoare par: Saten
  Constitutie: Atletica
  Inaltime: 165 cm
  Hobby: Cluburi
  Aerobica
  Drumetii
  Calculatoare / Internet
  Teatru
  Limbi: Engleza (Binisor)

  Dame Companie Satu Mare